Kruháč – je tréninkový program, který se skládá z vybraných cviků zatěžující jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě nebo v kombinaci, po dobu předem určenou. Rozdělení na stanoviště za použití náčiní -bosu, trx, činky, posilovací gumy, over ball, fit ball a další. Délka pauzy mezi jednotlivými cviky je zpravidla jen tak dlouhá aby umožnila cvičícímu pouhý přesun z jednoho stanoviště na druhé.